خدمات دانشجویی مهران | بزرگترین دیتابیس پروزه و مقاله های ایران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
 سمینار انتقال آلاینده های ناشی از فضولات دامی

سمینار انتقال آلاینده های ناشی از فضولات دامی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 سمینار رهایش دارو در سرطان چشم

سمینار رهایش دارو در سرطان چشم

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 سمینار تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی

سمینار تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 سمینار بررسی رابطه شیوه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مالی با چابکی در سازمان ها

سمینار بررسی رابطه شیوه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مالی با چابکی در سازمان ها

اطلاعات بیشتر 20,000 تومان

 مقاله کاربرد ژنتیک مولکولی در اکولوژی

مقاله کاربرد ژنتیک مولکولی در اکولوژی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله نشانه شناسی و استفاده از نماد در جواهرات کلاسیک

مقاله نشانه شناسی و استفاده از نماد در جواهرات کلاسیک

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 پایان نامه تأثير سبک مديريت كارآفرينانه بر عملكرد سازمانی دردامپروري

پایان نامه تأثير سبک مديريت كارآفرينانه بر عملكرد سازمانی دردامپروري

اطلاعات بیشتر 400,000 تومان

 مقاله بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در مضامین مذهبی دین اسلام و یهود

مقاله بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در مضامین مذهبی دین اسلام و یهود

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله نقش باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل در بیماران پیوند قلب

مقاله نقش باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل در بیماران پیوند قلب

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله نقش و اهمیت شوک های کلان در نوسانات زیربخش های کشاورزی

مقاله نقش و اهمیت شوک های کلان در نوسانات زیربخش های کشاورزی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان