خدمات دانشجویی مهران | بزرگترین دیتابیس پروزه و مقاله های ایران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
 مقاله رویکردهای جدید در روان درمانی

مقاله رویکردهای جدید در روان درمانی

اطلاعات بیشتر

 مقاله رابطه توانش های سه گانه ذهنی دانش آموزان راهنمایی تیزهوش و عادی با ارزشیابی تحصیلی  مبتنی بر این توانش ها

مقاله رابطه توانش های سه گانه ذهنی دانش آموزان راهنمایی تیزهوش و عادی با ارزشیابی تحصیلی مبتنی بر این توانش ها

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله مقایسه قانون اساسی ایران و هند

مقاله مقایسه قانون اساسی ایران و هند

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله چرخه نیتروژن در محیط تالابی

مقاله چرخه نیتروژن در محیط تالابی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله تعیین میزان استقرار مدیریت استعداد بر اساس مولفه های هدف در شرکت و رتبه

مقاله تعیین میزان استقرار مدیریت استعداد بر اساس مولفه های هدف در شرکت و رتبه

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله تجدید نظر در ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی

مقاله تجدید نظر در ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله تاثیر کسب و کار در سلامت جامعه ایرانی

مقاله تاثیر کسب و کار در سلامت جامعه ایرانی

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله بررسی عوامل موثر بر ترک کارکنان از سازمان

مقاله بررسی عوامل موثر بر ترک کارکنان از سازمان

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله بررسی تاثیر کارراهه شغلی بر رضایت و عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر ماندگاری نیروی متخصص (دانش محور) در سازمان

مقاله بررسی تاثیر کارراهه شغلی بر رضایت و عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر ماندگاری نیروی متخصص (دانش محور) در سازمان

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 مقاله بررسی ارتباط زمین شناسی نفت و زمین لرزه

مقاله بررسی ارتباط زمین شناسی نفت و زمین لرزه

اطلاعات بیشتر 20,000 تومان