خدمات دانشجویی مهران | بزرگترین دیتابیس پروزه و مقاله های ایران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
 پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودنی ها بر ارتقاء عملکرد خاک های متورم شونده و ارائه طرح بهینه

پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودنی ها بر ارتقاء عملکرد خاک های متورم شونده و ارائه طرح بهینه

اطلاعات بیشتر 45,000 تومان

 پایان نامه فیزیولوژی استرس ماهیان و آبزیان

پایان نامه فیزیولوژی استرس ماهیان و آبزیان

اطلاعات بیشتر 35,000 تومان

 پایان نامه سیستم برقی مترو تهران

پایان نامه سیستم برقی مترو تهران

اطلاعات بیشتر 30,000 تومان

 پایان نامه ساخت داربستهای متخلخل نانوفیبری از پلیمرهای  PCL / PEG , PLA / PEG و Gelatin / Chitosan  به روش TIPS و بررسی رشد و تکثیر سلولی بر روی آنها

پایان نامه ساخت داربستهای متخلخل نانوفیبری از پلیمرهای PCL / PEG , PLA / PEG و Gelatin / Chitosan به روش TIPS و بررسی رشد و تکثیر سلولی بر روی آنها

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه انتخاب ساختار سرمایه با سودآوری و مالکیت نهادی

پایان نامه بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه انتخاب ساختار سرمایه با سودآوری و مالکیت نهادی

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ورزشی ایران

پایان نامه بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ورزشی ایران

اطلاعات بیشتر 35,000 تومان

 پایان نامه ارتباط محافظه کاری و کیفیت افشا با میزان مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به ارزش سهام

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و کیفیت افشا با میزان مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به ارزش سهام

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه حذف ذرات کروی با استفاده از پدیده¬ی آشکار سازی نور لیزر

پایان نامه حذف ذرات کروی با استفاده از پدیده¬ی آشکار سازی نور لیزر

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه شناسائی و رتبه بندی ریسکهای موثر برمحاسبه حق بیمه پیمانکاران با استفاده از روش جی–کوپراس

پایان نامه شناسائی و رتبه بندی ریسکهای موثر برمحاسبه حق بیمه پیمانکاران با استفاده از روش جی–کوپراس

اطلاعات بیشتر 35,000 تومان

 سمینار بررسی روش های بهبود پاسخ گذرا در سیستم های تطبیقی

سمینار بررسی روش های بهبود پاسخ گذرا در سیستم های تطبیقی

اطلاعات بیشتر 25,000 تومان