خدمات دانشجویی مهران | مهندسی عمران Archives - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
:: شما در حال مشاهده مطالب با موضوع "مهندسی عمران" هستید .
 پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودنی ها بر ارتقاء عملکرد خاک های متورم شونده و ارائه طرح بهینه

پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودنی ها بر ارتقاء عملکرد خاک های متورم شونده و ارائه طرح بهینه

اطلاعات بیشتر 45,000 تومان

 پایان نامه شناسائی و رتبه بندی ریسکهای موثر برمحاسبه حق بیمه پیمانکاران با استفاده از روش جی–کوپراس

پایان نامه شناسائی و رتبه بندی ریسکهای موثر برمحاسبه حق بیمه پیمانکاران با استفاده از روش جی–کوپراس

اطلاعات بیشتر 35,000 تومان

 مقاله بررسی ارتباط زمین شناسی نفت و زمین لرزه

مقاله بررسی ارتباط زمین شناسی نفت و زمین لرزه

اطلاعات بیشتر 20,000 تومان

 زمین شناسی نفت. مطالعه تاثیر میکروفاسیس ها در کیفیت مخزنی  سازند آسماری در میدان نفتی قلعه نار

زمین شناسی نفت. مطالعه تاثیر میکروفاسیس ها در کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی قلعه نار

اطلاعات بیشتر 30,000 تومان

 پروژه حمل و نقل عمومی شهری..بررسی و شناسایی ITS در حمل و نقل همگانی یا Car Sharing و خطوط HOV

پروژه حمل و نقل عمومی شهری..بررسی و شناسایی ITS در حمل و نقل همگانی یا Car Sharing و خطوط HOV

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 پایان نامه ارشد عمران عوض شدن ضریب رفتار سازه با تغییر آرایش مهار بندها

پایان نامه ارشد عمران عوض شدن ضریب رفتار سازه با تغییر آرایش مهار بندها

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 بررسی نقش مواد افزونی فوق روان کننده در بتن با مقاومت بالا

بررسی نقش مواد افزونی فوق روان کننده در بتن با مقاومت بالا

اطلاعات بیشتر 15,000 تومان

 پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد

اطلاعات بیشتر 35,000 تومان