خدمات دانشجویی مهران | شیمی Archives - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
:: شما در حال مشاهده مطالب با موضوع "شیمی" هستید .
 مقاله بررسی ایجاد پوشش آبگریز بر روی شیشه

مقاله بررسی ایجاد پوشش آبگریز بر روی شیشه

اطلاعات بیشتر 30,000 تومان

 پایان نامه شیمی اصلاح شیمیایی MCM-41 با استفاده از شیف بازها

پایان نامه شیمی اصلاح شیمیایی MCM-41 با استفاده از شیف بازها

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه کارشناسی شیمی. بررسی سیستم های آشکارساز‌ی آتش و گاز

پایان نامه کارشناسی شیمی. بررسی سیستم های آشکارساز‌ی آتش و گاز

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه ارشد شیمی معدنی بررسی تشکیل کمپلکس های جدید یون کروم با هتروسیکل های چند حلقه ای اکسیژن دار

پایان نامه ارشد شیمی معدنی بررسی تشکیل کمپلکس های جدید یون کروم با هتروسیکل های چند حلقه ای اکسیژن دار

اطلاعات بیشتر 45,000 تومان

 پایان نامه ارشد شیمی بررسی و شناسایی برخی هتروپلی اکسومتالات های جدید ۱۲-تنگستاتوبورات با برخی آمیدها بر پایه هیبریدهای آلی- معدنی

پایان نامه ارشد شیمی بررسی و شناسایی برخی هتروپلی اکسومتالات های جدید ۱۲-تنگستاتوبورات با برخی آمیدها بر پایه هیبریدهای آلی- معدنی

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان