خدمات دانشجویی مهران | حسابداری و اقتصاد Archives - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه

خدمات مهران پروژه :

>مشاوره در پایان نامه و پروژه دانشجوبی ، تایپ حرفه ای پایان نامه، کتاب و ... / ویرایش و فهرست بندی پایان نامه طبق فرمت آئین نامه دانشگاه / صفحه آرایی کتاب و مجله / طراحی جلد کتاب و مجلات / ترجمه مقالات دانشجویی / کد نویسی و شبیه سازی با متلب

مشاور رایگان مهران پروژه
1 2
:: شما در حال مشاهده مطالب با موضوع "حسابداری و اقتصاد" هستید .
 پروژه حسابداری تحلیل های اقتصاد سنجی بر روی یک معادله تحلیل صورت های مالی  ۱۰ شرکت در بورس با ایویوز

پروژه حسابداری تحلیل های اقتصاد سنجی بر روی یک معادله تحلیل صورت های مالی ۱۰ شرکت در بورس با ایویوز

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پروژه مالی حسابرسی حقوق و دستمزد

پروژه مالی حسابرسی حقوق و دستمزد

اطلاعات بیشتر 25,000 تومان

 پایان نامه بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه انتخاب ساختار سرمایه با سودآوری و مالکیت نهادی

پایان نامه بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه انتخاب ساختار سرمایه با سودآوری و مالکیت نهادی

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پایان نامه ارتباط محافظه کاری و کیفیت افشا با میزان مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به ارزش سهام

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و کیفیت افشا با میزان مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به ارزش سهام

اطلاعات بیشتر 40,000 تومان

 پروژه مالی دستورالعمل کنترلهای داخلی

پروژه مالی دستورالعمل کنترلهای داخلی

اطلاعات بیشتر 25,000 تومان

 پایان نامه ارشد علوم اقتصادی . عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک مسکن مدیریت شعب منطقه شمالشرق تهران

پایان نامه ارشد علوم اقتصادی . عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک مسکن مدیریت شعب منطقه شمالشرق تهران

اطلاعات بیشتر 25,000 تومان

 پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری بیع متقابل در قراردادهای نفتی

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری بیع متقابل در قراردادهای نفتی

اطلاعات بیشتر 45,000 تومان