خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه مبانی حقوق جزای بین الملل ایران با کنکاش در قوانین کیفری ایران و اصول صلاحیت درون مرزی و برون مرزی - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه مبانی حقوق جزای بین الملل ایران با کنکاش در قوانین کیفری ایران و اصول صلاحیت درون مرزی و برون مرزی

قلمرو جغرافیایی اجرای قوانین کیفری ایران به گاه ماورای مرزهای کشور نیز توسعه می یابد. به عبارتی توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل، این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها، یا علیه اتباع آنها یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد، فراهم آورده است.

خرید آنلاین
40,000 تومان

 

پایان نامه مبانی حقوق جزای بین الملل ایران با کنکاش در قوانین کیفری ایران و اصول صلاحیت درون مرزی و برون مرزی

 

چکیده : قلمرو جغرافیایی اجرای قوانین کیفری ایران به گاه ماورای مرزهای کشور نیز توسعه می یابد. به عبارتی توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل، این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها، یا علیه اتباع آنها یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد، فراهم آورده است.امروزه برخلاف گذشته، میلیون ها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی، فرهنگی و… از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند. بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگر به سر می برند، فرضی بسیار بدیهی است.این امر به آن معناست که برخی از اعمال که کلاً یا جزئاً در خارج از مرزهای کشور تحقق یافته اند نیز تابع صلاحیت قانونی و به تبع آن مراجع قضایی هستند. از سوی دیگر گاه در مورد اعمال مجرمانه ای که کاملاً در داخل کشور محقق شده اند عناصر خارجی مدخلیت دارند. بنابراین صلاحیت درون مرزی و برون مرزی بخش محوری در حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهد. بنابراین می توان گفت وجود مصالح مشترک در جهت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین، کشورها را واداشته است تا در قوانین داخلی خود از یک طرف به شکل محدودی به تعدیل حاکمیت خود پرداخته و برای اقدامات و تصمیمات قضایی سایر کشورها ارزش و اعتبار قائل شوند و شرایطی را درنظر گیرند که ضمن آنکه لطمه ای به اصل حاکمیت سایر کشورها وارد نشود، موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.  در این پایان نامه مبانی حقوق جزای بین الملل ایران با کنکاش در قوانین کیفری ایران و اصول صلاحیت درون مرزی و برون مرزی پرداخته شده است.

کلید واژه : حقوق جزای بین الملل، حقوق جزای ایران،صلاحیت سرزمینی،صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی.

دسته:‌ پایان نامه حقوق

فهرست مطالب 

چکیده

کلیات)

الف)مقدمه

ب)بیان مساله

ج)اهداف تحقیق

د)اهمیت موضوع تحقیق

ه)سوالات تحقیق

و)فرضیه های تحقیق

ز)نوآوری های تحقیق

ح)ساماندهی تحقیق

ط)محدودیت های تحقیق

ی)پیشینه تحقیق

ک)روش و کارتحقیق

مفاهیم)

۱-حقوق جزای بین الملل

۲-مفهوم حقوق جزای بین الملل

پیشینه تاریخی حقوق جزای بین المللی در ایران)

۱-تا سال ۱۳۵۲ شمسی

۲-از سال ۱۳۵۲ به بعد

پیشینه تاریخی حقوق جزائی بین المللی در جهان)

۱- قبل از جنگ جهاني دوم

۲-جنگ جهاني دوم و پيامد هاي آن

۳-دادگاه نورنبرگ

فصل اول پایان نامه مبانی حقوق جزای بین الملل ایران با کنکاش در قوانین کیفری ایران و اصول صلاحیت درون مرزی و برون مرزی)

جنبه های بین المللی وصلاحیت دولتها در حقوق جزای بین الملل

۱-۱جنبه هاي بين المللي حقوق جزاي داخلي

۱-۲جنبه هاي جزايي حقوق بين الملل

۱ -۳ حقوق جزاي بين الملل به معني خاص و دقيق كلمه

۱-۴تمايز حقوق جزاي بين الملل ازحقوق بين الملل جزايي

۱-۵صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی

۱-۵-۱ مفهوم اصل صلاحیت شخصی

۱-۵-۱-۱سرزمين خشكي

۱-۵-۱-۲مرزهاي آبي

۱-۵-۱-۳ استثنائات صلاحيت سرزميني

۱-۵-۱-۴كشتي ها و هواپيما ها

۱-۵-۱-۴-۱ اصل صلاحيّت سرزميني يا درون مرزي

۱-۵-۱-۴-۲ اصل صلاحيّت مبتني بر مليّت

۱-۵-۱-۴-۳ اصل صلاحيّت حمايتي يا حفاظتي

فصل دوم)اعمال صلاحیت کیفری در قوانین موضوعه ایران

۲-۱شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی

۲-۱-۱موضع حقوق ایران

۲-۱-۱-۱ قبل از قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲

۲-۱-۱-۲ قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲

۲-۱-۱-۳ قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰

۲-۱-۲ تحلیل موضع کنونی حقوق ایران

۲-۱-۲-۱موضع حقوق ايران ازلحاظ تطبيق با حقوق جزاي بين الملل

۲-۱-۲-۱-۱عدم توجه به اهميت جرم

۲-۱-۲-۱-۲ عدم توجه به اصل مجرميت متقابل

۲-۱-۲-۱-۳عدم توجه به موجبات منع و موقوفي تعقيب و موارد سقوط مجازات ها در كشور محل وقوع جرم

۲-۱-۲-۲ موضع حقوق ايران از لحاظ تطبيق با موازين شرعي

۲-۱-۲-۲-۱جرائم تعزيري

۲-۱-۲-۲-۲ جرائم مستوجب مجازات بازدارنده

۲-۲اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق ایران

۲-۲-۱ اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه

۲-۲-۱-۱ تعريف اصل

۲-۲-۱-۲حمایت از اتباع

۲-۲-۱-۳ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین

۲-۲-۱-۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۲-۲-۱-۴-۱مادة ۷ قانون مجازات اسلامي

۲-۲-۱-۴-۱-۱پذيرش اعتبار محاكمه قبلي

۲-۲-۱-۴-۱-۲زائد و فاقد اثر بودن بندهاي الف و پ ماده ۷

۲-۲-۱-۴-۱-۳ مادة ۶ قانون مجازات اسلامي

۲-۳ اصول کلی حاکم بر حقوق جزای بین الملل

۲-۳-۱ اصل صلاحیت واقعی

۲-۳-۱-۱سابقه اصل صلاحيت واقعي

۲-۳-۱-۲ قلمرو اصل صلاحيت واقعي

۲-۳-۲ اصل صلاحیت شخصی

۲-۳-۲-۱ مباني اصل صلاحيت شخصي

۲-۳-۲-۲مليت

۲-۳-۲-۳ عدالت

فصل سوم) اصل صلاحیت جهانی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

۳-۱ اصل صلاحیت جهانی

۳-۱-۱مباني اصل صلاحيت جهاني

۳-۱-۲ نظم عمومی بین المللی

۳-۲اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل عرفی

۳-۲-۱ بررسی تطبیقی

 ۳-۲-۲ اقتضای عدالت

۳-۲-۳جرم ،توهینی علیه بشریت

  ۳-۳ آثار و نتایج

  ۳-۳-۱ موانع و مشکلات

۳-۳-۲شرایط اعمال

۳-۳-۲-۱عدم رسیدگی قبلی

۳-۳-۲-۲ حضور ارادی

۳-۳-۲-۳رعایت صلاحیت برتر

۳-۳-۲-۴شرط معامله متقابل

۳-۳-۳ مصادیق

۳-۴ دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و روندا

۳-۵ دیوان بین المللی کیفری

نتیجه گیری

منابع وماخذ

 

 

 

 

 

 

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email