خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه بررسی تطبیقی مبحث تخفیف مجازات و رضایت شاکی قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم در جرایم ق - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه بررسی تطبیقی مبحث تخفیف مجازات و رضایت شاکی قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم در جرایم ق

قانون مجازات جدید فرانسه به موجب چهار قانون در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲ به تصویب رسید. قانون پنجمی
در ۱۶ دسامبر همان سال از تصویب مجالس قانونگذاری آن کشور گذشت تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون
جدید را تعیین کند که اول مارس ۱۹۹۳ را بعنوان تاریخ لزوم اجرا آن معین کرد ولی بعداً به موجب لایحه ای
که به مجلس تقدیم شد. تاریخ مذکور به اول مارس ۱۹۹۴ موکول و جایگزین قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰
معروف به ناپلئون شد.

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
بخش اول: پیشینه تقنینی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
بخش دوم: مسئولیت کیفری اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… ۵
مبحث اول: علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………… ۶
گفتار اول: علل موجهه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
گفتاردوم: علل رافع مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………. ۸
مبحث دوم: خطا یا یا تقصیر جزایی …………………………………………………………………………………………………………. ۹
بخش سوم: مجازاتها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
مبحث اول: طبقه بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
گفتار اول: مجازاتهای جنایی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
گفتار دوم: مجازاتهای جنحه ای ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
گفتار سوم: دوره تامینی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
گفتار چهارم: مجازاتهای خلافی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مبحث دوم: کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
بخش چهارم: تخفیف مجازات و درجه بندی مجازات ها ……………………………………………………………………………………. ۱۶
مبحث اول: قلمرو قانونی کیفیات مخفف …………………………………………………………………………………………………. ۱۹
مبحث دوم: آثار درجهبندی تعزیرات بر اعمال کیفیات مخفف قانونی ……………………………………………………………………. ۲۳
بخش پنجم: تخفیف مجازات در جرائم قابل گذشت …………………………………………………………………………………………. ۲۷
مبحث اول: دعوای عمومی )جرائم غیرقابل گذشت( ……………………………………………………………………………………… ۲۷
گفتار اول: عدم قصد تعقیب از سوی مقام قضایی ……………………………………………………………………………………… ۲۹
گفتار دوم: اطلاع دادن عدم قصد تعقیب ……………………………………………………………………………………………….. ۳۰
مبحث دوم: اقامۀ شکایت کیفری همراه با دعوای خصوصی ………………………………………………………………………………. ۳۰
گفتار اول: مرحلۀ اقامۀ دعوای کیفری ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت …………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
بخش ششم: مشارکت بزه دیده در فرآیند کیفری ……………………………………………………………………………………………… ۳۴
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email