خدمات دانشجویی مهران | مقاله نقش باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل در بیماران پیوند قلب - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

مقاله نقش باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل در بیماران پیوند قلب

چکیده
بیماري هاي مزمن نظیر بیماريهاي قلبی- عروقی از مهمترین مشکلات جوامع امروزه محسوب می­گردند و به نسبت شدت و فراوانیشان سبب افزایش استرس و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان و بهداشت روانی جامعه می­شوند. لذا سنجش میزان شیوع و بروز و نیز عوامل زمینه ساز این اختلالات باعث می شود متخصصان حیطه بهداشت، اطلاعات بیشتري در زمینه سبب شناسی این اختلالات در اختیار داشته باشند و در برنامه­ریزي ها و فرایندهاي درمانیشان از رویکرد جامعتر و کاملتري بهره مند گردند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل با استفاده از باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در بیماران پیوند قلب انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري این پژوهش کلیه بیماران عروق کرونري است که در سال های اخیر به مراکز قلب استان تهران مراجعه نمودند و مورد عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته اند می باشد. از بین کل جامعه ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های DS-14 دنولت، استرس ادراک شده کوهن، باورهای فراشناختی ولز و پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد.  داده های خام با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: باورهای فراشناختی،  تیپ شخصیتی D، کیفیت زندگی، استرس ادراک شده، بیماری کرونر قلبی.

خرید آنلاین
15,000 تومان

مقاله نقش باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل در بیماران پیوند قلب

تعداد صفحات: ۳۵  

چکیده

بیماري هاي مزمن نظیر بیماريهاي قلبی- عروقی از مهمترین مشکلات جوامع امروزه محسوب می­گردند و به نسبت شدت و فراوانیشان سبب افزایش استرس و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان و بهداشت روانی جامعه می­شوند. لذا سنجش میزان شیوع و بروز و نیز عوامل زمینه ساز این اختلالات باعث می شود متخصصان حیطه بهداشت، اطلاعات بیشتري در زمینه سبب شناسی این اختلالات در اختیار داشته باشند و در برنامه­ریزي ها و فرایندهاي درمانیشان از رویکرد جامعتر و کاملتري بهره مند گردند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان استرس ادراک شده بعد از عمل با استفاده از باورهای فراشناختی،‌ تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی در بیماران پیوند قلب انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري این پژوهش کلیه بیماران عروق کرونري است که در سال های اخیر به مراکز قلب استان تهران مراجعه نمودند و مورد عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته اند می باشد. از بین کل جامعه ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های DS-14 دنولت، استرس ادراک شده کوهن، باورهای فراشناختی ولز و پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد.  داده های خام با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین باورهای فراشناختی، کیفیت زندگی و تیپ شخصیتی D و استرس ادراک شده بیماران قلبی پس از عمل پیوند وجود دارد(p<0.05). این رابطه برای متغیرهای باورهای فراشناختی و کیفیت زندگی به صورت معکوس و برای متغیر تیپ شخصیتی D به صورت مستقیم می باشد.

واژگان کلیدی: باورهای فراشناختی،  تیپ شخصیتی D، کیفیت زندگی، استرس ادراک شده، بیماری کرونر قلبی.

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email