خدمات دانشجویی مهران | مقاله بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در مضامین مذهبی دین اسلام و یهود - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

مقاله بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در مضامین مذهبی دین اسلام و یهود

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در دو دین اسلام و یهود انجام شده است. این پژوهش در زمره تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد و بر اساس روش هاي توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماري این پژوهش شامل افراد مذهبی دین یهود (یهودی) و دین اسلام (مسلمان) می باشد که تعداد ۱۰۰ نفر از آنها (۵۰ نفر در هر گروه) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است.

خرید آنلاین
15,000 تومان

بررسی تطبیقی الزام حمایت از جانوران در مضامین مذهبی ادیان اسلام و یهود

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی الزام حمایت از حیوانات در دو دین اسلام و یهود انجام شده است. این پژوهش در زمره تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد و بر اساس روش هاي توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماري این پژوهش شامل افراد مذهبی دین یهود (یهودی) و دین اسلام (مسلمان) می باشد که تعداد ۱۰۰ نفر از آنها (۵۰ نفر در هر گروه) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک هاي آماری نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شده است. براي سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و پس از تایید پایایی پرسشنامه و به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان به دست آمده در این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین الزام حمایت از حیوانات در دو دین یهودیت و اسلام وجود دارد (p<0.05). و با توجه به اینکه میانگین امتیاز به دست آمده برای در مسلمانان بالاتر است میتوان نتیجه گرفت در آموزه ها و مضامین مذهبی دین اسلام تاکید بیشتری بر الزام به حمایت از حیوانات شده است.

واژگان کلیدی: حمایت از حیوانات، اسلام، یهود، مضامین مذهبی، محیط زیست.

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email